Banner01

SJ-Logo02

BARANGAY WEST CRAME

12D Road 5, 1st West, Barangay West Crame, San Juan City

Tel. Nos. (02)413-1056; (02)413-5782

 


HISTORY


Barangay West Crame, isang Pamayanang na sa Kanluran o WEST ng Kampo Crame. Mula sa hilaga ay Boni Serrano

Road ( Dating Santolan Road) First West Street sa Silangan, Road 8 sa Timog at 5th West Street sa Kanluran, kalapit ng San Juan Cemetery .Tahanan ng humigit kumulang 20,000 katao, ang dating bakubako, putikan, sagingan, kangkungan, palaya at masukal na lugar ay tinatawag na Baryo mapuntod ng San Juan –Rizal. Nagmula sa orihinl na Decree 240 bilang pagmamay-ari ng Compana Agricola de Ultramar, ito ay naisalin sa pag mamay-ari ng Ortigas, Madrigal and Company, na siyang nagtatag ng Greenhills Village, isang pamayanan ng mga nakakariwasa at karatig pook ng West Crame. Taong 1950 ika 3 ng Mayo, mula sa TCT 17904 ang 234,121 metro kudradong lupain ay ibinahagi sa Kampo Cramena noon ay Philippine Constabulary. Ang 84,121 metro kudrado ay para sa kwartel o baraks ng mga enlisted Men at ang 150,000 metro kudrado ay para sa mga Opisyales sa pamamahala ng Philippine Constabulary Officers Association, kuna saan ang pagmamay-ari ay nakamit sa halagang singkwenta swentimos (.50c) o piso (1.00) bawat metro kudrado. Layunin noon mg Ortigas Company na ang maging kalapit na lugar ng kanilang subdibisyon ay ang mga mararangal NATAUHAN NG Philippine Constabulary upang silay mabigyan ng proteksyon sa kanilang pamayanan. Subalit ang baraks ay hindi naisakatuparan sa halip ang enlisted men ay nagtayo ng kanila ng mga sariling tahanan, kasama ang kanilang mga pamilya at itoy nagging isang pamayanan na ang malaunan ay tinawag na PC Enlisted Men’s Barrio at tinatawag ngayonng Purok 41 mula sa First West Crame street, Road 2 hanggang Road 8 at Road 11. Dahil ditto nagtalaga ng Camp Commander ng Tinyente del Barrio. Ang mga pag- aari naman ng mga Philippine Constabulary Officers na hindi nagpatayo ng tirahan ay pinaupahan na lamang sa mga nagsilikas mula sa iba’t -ibang lugar dahil sa laganap na demolisyon ng mga panahong iyon. Ito ay spagkat hindi nila ito maaaring ipagbili o isali na may pagmamay-ari sa iba sa loob ng 20 taon (1950-1970). Samantala, ang ibang Philippine Constabulary Officers naman ay nagpatayo ng mga tahanan at ditto na nanirahan. Mula sa First West Crame Street kasama ang Donya Filomena Subdivision ay ngayon ay 4th at 5th West na nasasakupan ngayong Purok 42.pansamantala rin ang pag aalaga at pagkilala sa P-1 isang bahaging greenhills, San Juan city na kalapit ng Barangay Valencia Quezon City bilang sakop ng Purok 42 Barangay West Crame sa kahilingan ng mga naninirahan sa lugar na yaon.

 

Ang kaunlaran ay nagsimula sa pag- ayos ng mga lansangan sa pamahalaang bayan ng San Juan at ito ay nagging

bahaging Metropolitan Manila nula sa pagiging bahagi ng lalawigan ng Rizal. September 11, 1979 nang ang Urban Lang Reform, sa isang bisang Proclamation No. 1893 Presidential Decree No/ 1517 ng Pangulong Ferdinand E. Marcos, ang Metro Manila Area ay naideklarang Urban Land Reform Zone. Sa bisang Proclamation No. 1967, May 14, 1980 ang West Crame ang natatanging Area of Priority Development ( APD) na napili sa bayanng San Juan. Dahil dito ang mga lider ay nagsumikap na maipamahagi ito sa mga nagmamaya-ari ng tahanan. Sama-sama silang nagpetisyon at humingi ng tulong sa National Housing Authority, Camp Commander, Chief ng Philippine Constabulary at Secretary n National Defense. Sa tulong din ng noon ay alkalde Joseph E. Estrada ay naipagkaloob ang Purok 41 sa mga nagmamay-ari ng mga tahanan sa halagang isang daan piso (P100.00) bawat mtro kudrado at ang Trenta porsiyento (30%) ng kabuuang halaga ay binayaran ng pamahalaang bayan ng San Juan.

 

Samantala, dahil sa mga naisagawang batas para sa lupa, ang mga nakatira sa Purok 42 na nangungupahan sa mga

lupang Philippine Constabulary Officers ay nagsama-sama ring nagpetisyon sa National Housing Authority ng taong 1988 upang matulungan sa kanilang hangarin na mabili ang mga lupa ng tinitiran na kasama rin sa Area for Priority Development (APD) ng San Juan. Ang usapin ay kasalukuyan pang nasa husgado bagamat ang pangangasiwa ay naipagkaloob ng Regional Trial Court (RTC), Pasig sabi ng isang WRIT of POSSESSION sa National Housing Authority noong Nobyembre 18,1993 upang maipamahagi sa mga bebepisyaryo. Sa ngayon, pangarap at dalangin ng mga may –ari ng 227 na tahanan at ng humigit kumulang 1,480 mga pamilya na ito ay maipagkaloob din sa kanila at mamuhay nang maayos at mapayapa at hindi manatiling squatter sa sariling bayan.

 

LigaBargyLogo