Banner01

Republic of the Philippines

City of San Juan, Metro Manila

 

SPIRIT OF 1896 MONUMENT

Spiritof1896Shrine

SPIRIT OF 1896 MONUMENT was put up in honor of  the courage, determination and willingness to sacrifice of the Filipino revolutionaries who fought for freedom from Spanish oppression. 

BATTLE OF PINAGLABANAN

Sa pook na ito naganap ang makasaysayang labanan ng mga Filipino at Kastila noong 30, ng Agosto 1896. Dito unang sumalakay ang mga Katipunero sa pamumuno nina Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Sa labanang ito, ipinakilala ng mga Filipino na handa silang mag-alay ng kanilang buhay alang-alang sa kalayaan ng inang bayan.

Diwa001 Diwa002 Diwa003
Diwa004 Diwa005 Diwa006