MAHALAGANG ANUNSYO


June 23, 2021


Para po sa gabay at kaalaman ng lahat, bukas, Huwebes, June 24, 2021 na kapistahan ng San Juan ay hindi po isang non-working holiday o special holiday. Kaya po MAY PASOK sa lahat ng mga opisina at paaralan sa lungsod, maging sa ating lokal na pamahalaan. 

Maraming salamat po!