BISIKLETA PARA SA BAKUNA' INILUNSAD SA SAN JUAN


July 19, 2021


Ito ang ating pinakabagong proyekto para sa mas malawakang pagbabakuna sa San Juan. Gamit ang bisikleta kami po ay mag-iikot sa mga sambahayan ng lahat ng ating barangay para magbigay ng mahahalagang impormasyon at kaalaman tungkol sa bakuna para maitama ang mga 'fake news' na nagdudulot ng takot at maling paniniwala sa ating mga kababayan. 

Layunin din ng programang ito na maabot natin at makapagparehistro ang mga kababayan nating walang access sa internet at teknolohiya. Kaya tayo po mismo ang pupunta sa kanila. Magbabahay-bahay po tayo para ang lahat ng gustong magpabakuna ay mairehistro at ma-schedule nang mabakunahan. 

Gaya po ng aking ipinangako, sinisiguro ko po na ating pababakunahan ang lahat ng kwalipikadong San Juaneno, para lahat po tayo ay maging bakunado at protektado.

Abangan niyo pong muli ang pag-ikot ng ating 'Bisikleta para sa Bakuna' sa inyong barangay.