Public Advisory: REQUIREMENTS SA PAGPAPABAKUNA NG A4


Para po sa mga A4 essential workers at economic frontliners na hindi residente ng San Juan ngunit nagtatrabaho sa San Juan, narito po ang mga requirements na kailangan ninyong iprisenta sa araw ng inyong bakuna. Valid Government ID lamang at kahit anong proof employment na nagpapatunay na kayo ay nagtatrabaho sa San Juan.